loader

Kandidati za krizmu 2022

Kandidati za krizmu 2022

7.11.2021.

1.   KRISTIJAN PRATLJAČIĆ   ------------------------------------------

 

2.   NIKO      ŠIMIČIĆ                      ------------------------------------------

 

3.   MIRNA  OREŠKOVIĆ         ------------------------------------------

 

4.    LUKA    VALENTIĆ           ------------------------------------------

 

5.   MATEO  BERTOK              ------------------------------------------

 

6.   ANGELO VUKMANOVIĆ -------------------------------------------

 

7.   GABRIJEL KRULJAC          ------------------------------------------

 

8.   ANTONIJA  VUKOVIĆ       ------------------------------------------

 

9.   EMANUEL  KRULJAC        ------------------------------------------

 

10.                  DUNJA  SLAMIĆ          ------------------------------------------

 

11.                  IVAN       KIŠ                ------------------------------------------

 

12.                  KARLA  KOVAČ          ------------------------------------------

 

13.                  DAVID  KONCOŠ       ------------------------------------------

 

14.                  FILIP  KOVAČEVIĆ    ------------------------------------------

 

15.                  LUKA  KATAVIĆ        ------------------------------------------

 

16.                  ANTONIJO  KATIĆ     ------------------------------------------

 

17.                  IVAN  KISEGI             ------------------------------------------

 

18.                  KRISTINA  ŠAJVAN    ------------------------------------------

 

19.                  NIKOLINA  ĆOSIĆ     ------------------------------------------

 

20.                  BORNA  KATIĆ          ------------------------------------------

 

21.                  ANA  GAGULIĆ          ------------------------------------------

 

22.                  MISLAV  BRADARIĆ   -----------------------------------------

 

23.                  DOMINIK ČIZMADIJA ----------------------------------------

 

24.                  NIKOLINA ČANČAR  ------------------------------------------

 

25.                  LORENA  FRANJIĆ     ------------------------------------------        

26.                  JOSIPA  ČANČAR        ------------------------------------------

 

27.                  SUŠENKA  MAJA         ------------------------------------------

 

28.                  SUŠENKA     ANITA   ------------------------------------------

 

29.                  ANDREA  KOZIĆ               ------------------------------------------

 

30.                  LUKA PEKANOVIĆ       ___________________________